Sandhammarens Fyrplats
StartAktuelltBilderKanonenHistoriaRäddningsstationenStyrelsenBli medlemHänt
Hänt vid Sandhammaren
> Allhelgonahelgen2014 Österlen Lyser
Som vanligt deltog vi i Österlen Lyser genom att ha öppet för visning både på fredagen och lördagen mellan kl 18 och 22. Fyren var upplyst nerifrån av strålkastare, fyrplatsen pryddes av massor av stora marschaller, besökarna kunde från fyrbalkongen njuta av de sexton enorma ljusknippenas rundvandring och för första gången på över 30 år lyssna till den för det här tillfället återuppväckta mistluren. <

För första gången hade vi dessutom i modellen av den norra fyren tänt fotogenbelysning Båda kvällarna hade Sandhammarkiosken servering på fyrplatsen av varma och kalla drycker med tilltugg

Trots att fredagens regn troligen avskräckte en del hade vi under evenemanget c:a 200 besökare.

Sommaren 2014
Antalet besökare har varit c:a 2000, dvs i stort sett som förra året.
Fyrhelgen 16-17 augusti regnade i stora delar bort och besökarantalet blev därefter.
Vid dragning i vårt sommarlotteri vanns den vackra modellen av en brigg av
Bitte Magnusson, Fjälkinge.

Den 1-2 November 2013
Österlen Lyser
För tredje året i rad deltog vi i Österlen Lyser. Den här gången hade vi öppet både på fredagen och lördagen, båda dagarna mellan kl 18 och 22.
Sandhammarkiosken hade båda dagarna ordnat filialservering på fyrplatsen. Antalet besökare i fyren vid evenemanget har ökat hela tiden, och vi kunde i år notera 279 personer.

Den 17-18 Augusti 2013
Den internationella fyrhelgen
I vanlig ordning firares på Sandhammaren båda dagarna med fyren öppen för visning kl 12-17.
Utöver visningen av fyren hade Åsa Henriksson i den s k oljeboden utställning av sina målningar i akvarell och olja.
I maskinhuset hade vi biovisning av trafiken i Bornholmsgattet och av historiska bilder från Sandhammaren
Båda dagarna ordnades teckningstävling för barn där många lovande konstnärer fick visa upp sin förmåga.
På söndagen förrättades dragning i vårt sommarlotteri. Modellbåten vanns av Christel Jönsson, Ystad.
Den största händelsen under fyrhelgen var dock invigningen av en modell i skala 1:10 av den norra fyren exakt på den plats där denna stod från 1862 till 1904 . Ackompanjerad av trumpetfanfarer från Olle Steiner och skön sång av Holger Bak lät invigningstalaren, vår huvudsponsor Thor Ekström, täckelsen falla
Båda dagarna hördes över fyrplatsen de klagande tonerna från den senaste mistluren på Sandhammaren Ljudet återgavs med hjälp av bandspelare och högtalare. Fyrhelgen var mycket välbesökt. 191 personer gick upp i fyren och ett stort antal deltog vid invigningen av modellen av den norra fyren.

> fyrdag1.jpg
Åsa Henriksson sätter upp tavlor
fyrdag2.jpg
Teckningstävlan för barn
fyrdag3.jpg
Många fantasifulla teckningar
fyrdag4.jpg
Fanfar
fyrdag5.jpg
Avtäckandet av fyrmodeeln
fyrdag6.jpg
Fyrmodellen
Den 25 januari 2013
Visningsåret redan påbörjat
Ett företag på Själland hade i slutet av januari en ledningskonferens på Österlen. I samband därmed önskade man en specialvisning av fyren . Visningen genomfördes i strålande väder fredagen den 25 januari.Två av deltagarna blev så intresserade att de gick med som medlemmar i föreningen

Den 9 november 2012
Ny vigsel på Sandhammaren
För andra gången i fyrens historia har den blivit plats för en vigsel. Det var ett par från Alingsås som vigdes. Som bröllopsvittenen fungerade våra guider Anita och "Nicken" Stenberg. Efter ceremonin bjöd föreningen deltagarna på champagne.

Vigseln-9-nov-2012.jpg


Den 3 november 2012
Österlen Lyser
Liksom 2011 deltog vi i projektet Österlen Lyser genom att ha fyren öppen mellan kl 18 och 23 den 3 november
Intresset var oerhört stort och inte mindre än 237 personer tog sig de många trappstegen upp till fyrbalkongen för att därifrån beskåda de sexton enorma ljusstrålarnas vandring.
Den stora publiktillströmningen gjorde att köer tidvis inte kunde undvikas vilket framgår av bilden. Vi försökte underhålla de väntande genom att visa bilder och berätta om fyren och livräddningsstationen,
Samma dag fyllde föreningen 3 år. För att fira detta bjöd vi alla besökare på glögg och pepparkakor.

lyser2012.jpg


Bilden visar kön till fyren precis efter öppnandet.
18 -19 augusti 2012
Internationella fyrdagarna Fyrens 150-årsdag firas
Traditionsenligt firas internationella fyrdagarna tredje veckoslutet i augusti. Detta inföll i år den 18 och 19 augusti .Eftersom fyren i år fyller 150 år hade vi också förlagt firandet av detta till fyrhelgen.
Ordföranden i Svenska Fyrsällskapet höll ett anförande och överräckte en minnesplakett som skall pryda fyren. Plaketten sattes på sin plats på fyrporten av vår huvudsponsor fastighetsmäklaren Tor Ekström med hjälp av Chatarina Åberg.
Från Ystads kommun uppvaktades föreningen och fyren av kommunstyrelsens vice ordförande Ronny Nielsen med Ystads vapen i keramik.
I pauserna i programmet underhölls besökarna med uppläsningar och sånger med havsanknytning av Marie Ekman och Kaj Wierup.
Som vanligt kom ett stort antal besökare till fyrdagarna. Det nästan tropiska vädret gjorde dock att konkurrensen från badstranden omöjliggjorde nya besöksrekord.

På söndagen förrättades också dragning i vårt sommarlotteri. Den förnämliga "skeppsmobilen" vanns av Birgit Mattsson i Reftele.

fyrdagen2012.jpg


På bilden ser vi i förgrunden Esbjörn Hillberg och Berny Perzon och vid fyrporten Tor Ekström och Chatarina Åberg efter att fyren försetts med sin 150-årsutmärkelse.
Den 3 mars 2012
Skogen gallras, fyren lyser
Under den senaste veckan har aktiviteterna på fyrplatsen varit intensiva . En entreprenör har röjt och gallrat enligt de dispenser och anvisningar vi fått från Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Allt ris , kvistar och sly som gallrats bort har samlats i en uthuggning på andra sidan vägen. Där skall det ligga och torka till i höst för att sedan flisas och användas som bränsle i Ystads värmeverk.
Skogsröjningen har återskapat gamla dolda vyer från vägen mot fyren . Fyren tillåts nu återigen framträda i all sin mäktighet.
Vår plan att göra Sandhammarens fyrplats till ett nytt stort turistmål har fått en ordentlig knuff framåt.

Österlen Lyser
Föreningen deltog för första gången i projektet Österlen Lyser. Fyren var öppen för visning mellan kl 19 och 24 lördagen den 5 november. Inte mindre än 195 besökare tog tillfället i akt att från fyrbalkongen beundra de 16 enorma ljusknippena från linsen majestätiskt vandra runt horisonten. En besökare jämförde upplevelsen med att förflyttas sittande i ett rymdskepp. nattfyr.jpg
Internationella fyrdagarna 20 - 21 augusti 2011
Fyren var öppen för visning båda dagarna mellan kl 12 och 17. Vi visade på storbildskärm den aktuella båttrafiken i Bornholmsgattet vid flera föreställningar varje dag.
Vi höll föredrag om fyrens historia tre gånger varje dag. Liksom förra året ordnades tipspromenader. Vinnare blev Sigbritt Månsson, Hammenhög. Vi förrättade även dragning i vårt stora sommarlotteri. Vinnare av den åtråvärda vindflöjeln blev Jan Elmeklo,Trensum.
Antalet besökare på fyrplatsen under de båda dagarna var c:a 500. Av dessa gick 279 upp i fyren.
Den 2 juni 2011
Sandhammaren invigd som visningsfyr
Den 2 juni klippte ordföranden i Svenska Fyrsällskapet, Esbjörn Hillberg, det blågula bandet framför fyrens entré och öppnade därmed fyren för allmän visning.

På bilden ser vi från vänster föreningens ordförande Berny Perzon, föreningens huvudsponsor Thor Ekström samt fyrsällskapets ordförande Esbjörn Hillberg som symboler för föreningens nya framgångar.

invigning2.jpg

14 maj 2011
Nya vägvisare till fyren
Trafikverket har med Länsstyrelsens medgivande satt upp nya anvisningsskyltar om fyrplatsen vid avfarten från kustvägen. Vägvisare

Påsken 2011
Fyren öppen för visning
Under påskhelgen var fyren öppen för visning tre dagar. Närmare 200 personer tog tillfället i akt att bese den unika konstruktionen och beundra utsikten från fyrbalkongen.


På bilden visar guiden John Nordström farlederna i Bornholmsgattet för två av besökarna på Långfredagen
Den 1 januari 2011
Vinter även på Sandhammaren
Snö och kyla har gjort fyren nästan oåtkomlig
fyr-bild-1.JPG fyr-bild-4.JPG
Foto tagna av Lars Nilsson

Den 26 november 2010
Teknikerbesök på fyren
Föreningen har överenskommit med Parkgymnasiet i Ystad att gymnasiet inom ramen för undervisningen på teknikprogrammet skall låta en klass göra en konstruktionsritning för en modell i skala 1:10 av den norra Sandhammarfyren.
Den 26 november 2010 var 2 lärare och 20 elever från gymnasiet på Sandhammaren för att göra egna detaljstudier av fyren och terrängen där den norra fyren stod.

Den 6 november 2010
Nya portar på livräddningsstationens båthus
Portarna på båthuset på livräddningsstationen har under lång tid varit i ett bedrövligt skick. Ystads kommun , som äger båthuset, har nu låtit tillverka nya portar som en exakt kopia av de gamla.

Den 3 november 2010
Föreningen Sandhammarens Fyrplats firar sin 1-årsdag
1yeardag1.jpg 1yeardag2.jpg
Dagen firades av föreningens grundare och styrelse i Sandhammarfyrens maskinhus med kaffe och tårta


Den 1 november 2010
Uppdrag av Sjöfartsverket
Föreningen har på uppdrag av Sjöfartsverket och på dess bekostnad totalrenoverat "grunden" under trapphuset på fyren. Den bärande grundläggningen av trapphuset är ju fem stycken 3,6 meter långa skruvpålar av järn. Men för att utrymmet under golvet i trapphuset inte skulle vara öppet åt sidorna har det också funnits en mur av tegel. Muren har under de gångna 148 åren tydligen bitvis lagats och hjälpligt hållits tät med fyllningar av betong och bruk . Den var nu i mycket dåligt skick och har därför återuppbyggts med tegel av bättre kvalitet och därefter slätputsats.


Den 10 oktober 2010
Vigslar på Sandhammarfyren
Söndagen den 10 oktober var det 148 år sedan Heidenstamfyrarna på Sandhammaren tändes för första gången. Den södra fyren står fortfarande kvar och lyser med ett blänk var femte sekund. Just på 148-årsdagen fick den en annan användning än den vanliga.

Ett par från Österlén, som hade träffats vid Sandhammaren, tog kontakt med Föreningen Sandhammarens Fyrplats och frågade om de skulle kunna få vigas i Sandhammarfyren . Föreningen fick med vissa restriktioner tillstånd för arrangemanget av Sjöfartsverket och den 10 oktober var det dags.
entre.jpg
Den 21-22 augusti 2010
Den internationella fyrhelgen
Föreningen hade för första gången fått i uppdrag av Svenska Fyrsällskapet att arrangera fyrdagarna på Sandhammaren. Fyrdagarna blev en stor framgång med omkring 600 besökare varav 304 besteg fyren
Utöver visning av fyren hade vi i maskinhuset biosalong med visning på storbildskärm av den just då förekommande trafiken i Bornholmsgattet, vi anordnade tipspromenader och vi höll föredrag om fyren, grundstötningarna längre bakåt i tiden och om livräddningsstationen.

28 april 2010
Idag för 100 år sedan avled den förste uppsyningsmannen vid en svensk livräddningsstation, Mårten Österlund, Mälarhusen
Dödsdagar är ju inte något att fira, men den leder oss ändå in på tankar om Mårten Österlunds stora livsverk.
Endast 27 år gammal blev han 1855 utsedd till sin post som ledare för Mälarhusens livräddningsstation, år 1891 flyttad till Sandhammaren. Han var kvar till sin pensionering 1893.
Under de nästan 38 år han ledde stationen bärgade han och hans besättning 257 människor som i många fall annars hade omkommit.


Marten_österlund.jpg

besok2.jpg besok1.jpg
31 mars 2010
Länsantikvarien Thomas Romberg samt museichefen Håkan Nilsson och byggnadsantikvarien Inger Torstensdotter Åhlin - båda de sistnämnda från Ystads kommun - besökte idag föreningen för att ta del av och diskutera våra framtida planer för fyrplatsen.

vastra.jpg kanon.jpg east2.jpg
29 mars 2010
Föreningen har med Sjöfartsverkets medgivande satt upp två nya informationstavlor på fyrplatsen.
Den minsta står vid kanonen och berättar om kanonen och dess förhistoria.
Den större tavlan står vid stigen från räddningsstationen strax före maskinhusets östra gavel och den har två sidor.
Den ena sidan ger en historik om fyrarna och livräddningsstationen, visar ett antal historiska bilder från fyrplatsen samt informerar om vår förening.
Den andra sidan ger fakta om alla de dokumenterade fartygsolyckor, som inträffat i farvattnen på sträckan Kåseberga - Gislövshammar under hundraårsperioden 1852 - 1951.
På ena gaveln på den större tavlan har också placerats en del av en bordläggningsplanka, som kommer från ett fartyg - troligen danskt - som förliste på Sandhammarkusten för 400 år sedan . Vid plankan finns text som informerar om dess ursprung. Med vetenskapliga metoder har visats att plankan kommer från en ek, som börjat växa år 1426.

trädfällning bild1 trädfällning bild2
December 2009
De stora björkar som varit ett hot mot taket på båtskjulet har nu tagits ner

news_1 news_2
16 november 2009
Svenska Fyrsällskapets ordförande Esbjörn Hillberg och hans hustru Ulla har besökt Sandhammaren för att lära känna vår förening. De guidades runt på fyrplatsen av Berny Perzon och Arne Nilsson. Som introduktionsgåva till föreningen överlämnade Esbjörn kopior på några äldre dokument om Sandhammarfyren.
Sandhammarens Fyrplats
Länkar
Svenska Fyrsällskapet
Ystads Allehanda
"Fyrplats återställs i ursprungligt skick" 2012-03-03
"Anrik fyr öppnad för visning" 2011-06-04
"I nöd och lust på hög höjd" 2010-10-10
"Nya väktare vakar över fyren"
Generellt för bilder gäller att om ni vill ha en bild förstorad så ställ muspekaren på bilden och klicka
Sidan utvecklas av
HE Nilsson Consulting
Antal besök:19775 Totalt antal besökta sidor:23755
www.sandhammarensfyrplats.se